Чехович Г. И.

    Педиатр
    Alanda Clinic
    Астана, проспект Тауелсыздык, 33
    до 15:00